Actualiteit

Voortgang Routekaart Nederlandse Glasindustrie interview in Duurzaam Geproduceerd

De glasindustrie in Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om energie-efficiënt produceren. In twee decennia is het verbruik van de 24 glasovens in negen glasproductie- locaties met 25 procent teruggebracht. Om de rest van de wereld echter voor te blijven zijn doorbraaktechnologieën nodig, zoals robuuste sensoren en thermochemische regeneratoren en recuperatoren

Lees verder: interview-duurzaam-geproduceerd-april-2016-voortgang-routekaart-2030

Glas uit sloopprojecten

De komende jaren zal veel geïnvesteerd worden in isolatie van de gebouwschil. Veel beglazing zal vervangen worden door een type met een fors hogere isolerende waarde. De “oude” beglazing, maar ook de raamkozijnen zijn grotendeels recyclebaar, maar verdwijnen toch vaak om praktische en economische redenen in het gemengde bouw- en sloopafval. Toch is sinds 2014 is in het Bouwbesluit de verplichting opgenomen dat vlakglas, al dan niet met kozijn, bij het slopen gescheiden moet worden. Voor de vlakglasrecycling is dit een positieve wending, maar nu moet de praktijk nog volgen.

Het project ‘Inzamelen en recycling van kozijnen’ is een initiatief van Stichting Recycling VKG (SRVKG) en werd in september 2014 gestart om te onderzoeken waar belemmeringen zitten en hoe er verbetering kan worden aangebracht. VNG is samen met AluEco, VERAS, BRBS, RVO, VRN en firma Dusseldorp partner in dit project. Mogelijk kan in Nederland gestart worden met een inzamelsysteem met containers voor álle soorten kozijnen, met of zonder glas. In het project wordt onder meer onderzocht of door laagdrempeligheid van een dergelijk inzamelsysteem er hogere percentages aan recycling kunnen worden gerealiseerd.

Energielabel voor beglazing meer dan welkom

Nog altijd is er geen energielabel voor beglazing van gebouwen, terwijl bouwers en consumenten erom springen! De vlakglasindustrie ondersteunt van harte het initiatief om te komen tot een energielabel. Zo kan dat er uit zien:

 

Zonder een gezonde industrie geen leasebak

Voor de leaseauto worden de belastingplannen herzien. Dat biedt staatssecretaris Wiebes een mooie gelegenheid om ook eens de aardgasbelasting voor de industrie onder de loep te nemen. Die heffing is overbodig en tast de concurrentiepositie van de baksteen-, glas-, kalkzandsteen- en ­metaalindustrie aan, menen voorlieden van deze sectoren

lees verder

Glasindustrie wederom op achterstand door plannen energiebelasting?

Het Belastingplan 2015 verzwakt het concurrentievermogen van de Nederlandse glasindustrie, bouwkeramiek, kalkzandsteen en metaal nog verder. Niet alleen betalen deze sectoren nog steeds energiebelasting op aardgas terwijl die elders in Europa allang is vrijgesteld, maar ze worden nu ook geconfronteerd met een aangekondigde verhoging van de energiebelasting in het Belastingplan 2015. Dit kost per bedrijf bijna 100.000,-. Staatssecretaris Wiebes liet al eerder weten dat milieubelastingen in het teken moeten staan van het bewaken van het concurrentievermogen. Des te onbegrijpelijker is het dat hij kiest  voor  verhogen van de energiebelasting in plaats van het vrijstellen van onze sectoren.

In een position paper hebben de brancheverenigingen VNMI, KNB, VNG en VNK aandacht gevraagd voor deze misstand.

Lees verder in de position paper energiebelasting aardgas