Actualiteit

Libbey Leerdam overgenomen door Leerdam Cristal Glass

Libbey Leerdam is in 2022 overgenomen door LCglass, Leerdam Crisal Glass.
Daarmee is dit toonaangevende bedrijf weer in Nederlandse handen gekomen.
LCGlass in Leerdam maakt tafelglas (drinkglazen) in Leerdam, de Glas-stad van Nederland.
Meer hierover kunt U vinden op de De website van Leerdam Crisal Glass

Optimelt technologie in Leerdam

Libbey Leerdam investeert met innovatieve warmte terugwinnnings technologie in een sustainable toekomst.


Libbey Leerdam, beter bekend in Nederland onder de merknaam Royal Leerdam, heeft in 2017/2018 fors geinvesteerd om zowel energie als emissies fors te verbeteren. En wel door een nieuwe technologie, genaamd Optimelt, toe te voegen aan een nieuwe glasoven.

In dit project zijn twee bestaande glasovens letterlijk vervangen door één grotere oven. Daarbij is tevens overgegaan van gebruikelijke verbrandings technologie (gas met voorverwarmde buitenlucht) naar state of the art technologie Oxy fuel (gas-pure zuurstof). Met het overgaan op 1 ipv 2 kleinere ovens én toepassen van de Oxy fuel technologie wordt een grote stap voorwaarts gedaan in verlagen van energie verbruik en emissies (met name CO2 & NOx). Als derde en meest risicovolle stap, is een nieuwe innovatieve technologie ingebouwd genaamd Optimelt. Dit Bij deze technologie, ontwikkeld door gassenleverancier Praxair en nu als partners in dit project toegepast, wordt de warmte van de rookgassen gebruikt om het aardgas en beetje van de rookgassen zodanig voor te verwarmen dat er een nog efficiënter verbrandingsmengsel ontstaat met de zuurstof. Dit levert een additionele 15-20% energie en dito CO2 verbetering op. Meer dan andere bestaande warmte terugwinnings technologiën kunnen realiseren momenteel.

In totaal gaat het energie verbruik met deze drie stappen met zo’n 50% verbeteren! Een megastap voorwaarts. Met name de ingezette ontwikkeling met innovatieve warmte terugwinning technologie is interessant voor niet alleen onze glasindustrie edoch ook voor andere hoge temperatuur industriën als staal- en aluminium bedrijven. Het project is vanwege dit aspect dan ook ondersteund door een subsidie uit het Horizon 2020 programma, LIFE15 CCM/000151 LIFE-OPTIMELT. Meer informatie is te vinden via de project website www.lifeoptimelt.com

Rijke glashistorie in Nieuw Buinen op de rand van Drenthe en Groningen

In Nieuw Buinen, aan de Drentse kant van Stadskanaal, hebben in het begin van de 20e eeuw grote glasfabrieken gestaan. Aan deze roemruchte geschiedenis wordt aandacht besteed in het Keramisch Museum Goedewaagen (glaslaan 29, 9521 GG Nieuw-Buinen), met de tentoonstelling “Glaswerk uit Nieuw Buinen” van glasverzamelaar Henk Brans. De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 7 juli 2018 en loopt van juli t/m September 2018. Voor meer informatie zie www.glaswerknieuwbuinen.nl

Oxyfuel en thermochemische recuperatie

Bij Libbey in Leerdam zijn diverse maatregelen genomen om nog energie-efficienter te produceren, waaronder het gebruik van oxyfuel technologie en thermochemische recuperatie. Zie bijgaand artikel. Bron van dit artikel: RVO jaarverslag 2018

Voortgang Routekaart Nederlandse Glasindustrie interview in Duurzaam Geproduceerd

De glasindustrie in Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om energie-efficiënt produceren. In twee decennia is het verbruik van de 24 glasovens in negen glasproductie- locaties met 25 procent teruggebracht. Om de rest van de wereld echter voor te blijven zijn doorbraaktechnologieën nodig, zoals robuuste sensoren en thermochemische regeneratoren en recuperatoren

Lees verder: interview-duurzaam-geproduceerd-april-2016-voortgang-routekaart-2030

Glas uit sloopprojecten

De komende jaren zal veel geïnvesteerd worden in isolatie van de gebouwschil. Veel beglazing zal vervangen worden door een type met een fors hogere isolerende waarde. De “oude” beglazing, maar ook de raamkozijnen zijn grotendeels recyclebaar, maar verdwijnen toch vaak om praktische en economische redenen in het gemengde bouw- en sloopafval. Toch is sinds 2014 is in het Bouwbesluit de verplichting opgenomen dat vlakglas, al dan niet met kozijn, bij het slopen gescheiden moet worden. Voor de vlakglasrecycling is dit een positieve wending, maar nu moet de praktijk nog volgen.

Het project ‘Inzamelen en recycling van kozijnen’ is een initiatief van Stichting Recycling VKG (SRVKG) en werd in september 2014 gestart om te onderzoeken waar belemmeringen zitten en hoe er verbetering kan worden aangebracht. VNG is samen met AluEco, VERAS, BRBS, RVO, VRN en firma Dusseldorp partner in dit project. Mogelijk kan in Nederland gestart worden met een inzamelsysteem met containers voor álle soorten kozijnen, met of zonder glas. In het project wordt onder meer onderzocht of door laagdrempeligheid van een dergelijk inzamelsysteem er hogere percentages aan recycling kunnen worden gerealiseerd.

Energielabel voor beglazing meer dan welkom

Nog altijd is er geen energielabel voor beglazing van gebouwen, terwijl bouwers en consumenten erom springen! De vlakglasindustrie ondersteunt van harte het initiatief om te komen tot een energielabel. Zo kan dat er uit zien:

 

Zonder een gezonde industrie geen leasebak

Voor de leaseauto worden de belastingplannen herzien. Dat biedt staatssecretaris Wiebes een mooie gelegenheid om ook eens de aardgasbelasting voor de industrie onder de loep te nemen. Die heffing is overbodig en tast de concurrentiepositie van de baksteen-, glas-, kalkzandsteen- en ­metaalindustrie aan, menen voorlieden van deze sectoren

lees verder

Glasindustrie wederom op achterstand door plannen energiebelasting?

Het Belastingplan 2015 verzwakt het concurrentievermogen van de Nederlandse glasindustrie, bouwkeramiek, kalkzandsteen en metaal nog verder. Niet alleen betalen deze sectoren nog steeds energiebelasting op aardgas terwijl die elders in Europa allang is vrijgesteld, maar ze worden nu ook geconfronteerd met een aangekondigde verhoging van de energiebelasting in het Belastingplan 2015. Dit kost per bedrijf bijna 100.000,-. Staatssecretaris Wiebes liet al eerder weten dat milieubelastingen in het teken moeten staan van het bewaken van het concurrentievermogen. Des te onbegrijpelijker is het dat hij kiest  voor  verhogen van de energiebelasting in plaats van het vrijstellen van onze sectoren.

In een position paper hebben de brancheverenigingen VNMI, KNB, VNG en VNK aandacht gevraagd voor deze misstand.

Lees verder in de position paper energiebelasting aardgas