NCNG

In de afgelopen 35 jaar vonden tal van innovaties, met name op gebied van energie en emissies, hun oorsprong in een NCNG-initiatief

Précompetitief onderzoek en kennisontwikkeling

Door de VNG leden is in 1980 het Nationaal Comité Nederlandse Glasindustrie (NCNG) opgericht. Hier wordt in nauwe samenwerking met CelSian Glass & Solar (de voormalige TNO Glasgroep) pre-competitief onderzoek in brancheverband gecoördineerd en ontwikkelingen en technologische innovatie gevolgd. Ook wordt onderwijsmateriaal ontwikkeld op gebied van glastechnologie. Vaak weet de glasindustrie zich daarbij gesteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), of haar voorgangers AgentschapNL, SenterNovem en NOVEM.

Samenwerking

De NCNG werkt veel samen met haar evenknie in Duitsland, de Deutsche Glastechnische Gesellschaft (DGG) maar ook met andere partners in haar netwerk.