Energiebesparen met glas

Vlakglas, glaswol en glasvezel maken het mogelijk grote hoeveelheden energie te besparen in de gebruiksfase. Deze bespaarde energie is al vrij snel groter dan de energie die ooit voor de productie nodig was.

Vlakglas en glaswol, een hoofdrol in tegengaan van klimaatverandering

Isoleren met glaswol en vlakglas

De gebouwde omgeving is goed voor 30% van het totale energieverbruik in Nederland! Er ligt een enorm besparingspotentieel, vooral in de isolatie van de gebouwschil. Glas kan een belangrijke rol spelen bij het beparen van energie (isoleren van gebouwen, weren van zon) of het opwekken van duurzame energie (zonnepanelen).

Wanneer bijvoorbeeld enkel glas door isolerend dubbelglas wordt vervangen is in het Nederlandse klimaat na 6-8 maanden de energiebesparing in de woning groter dan de energie die gebruikt is om het dubbelglas te produceren. Bij glaswol is dit na circa 2 jaar.

Als alle woningen (2012) in Nederland tenminste Energielabel C zouden krijgen, zou er jaarlijks 2,2 miljard m3 aardgas bespaard worden! Dit is met glaswol dak- en gevelisolatie en isolerende beglazing haalbaar.

De vlakglasindustrie zou graag zien dat er een energielabel komt om consumenten te helpen tot het kiezen van de juiste beglazing. Tot op heden is dit er niet.

Duurzame energie met zonnepanelen

Door middel van zonnepanelen kan elektriciteit opgewekt worden uit zonlicht.  Voor een goed rendement van zonnepanelen is een maximale licht- en energiedoorlaat van groot belang. Veel ontwikkelingen in de vlakglasindustrie hebben bijgedragen aan een steeds betere efficiëntie van zonnepanelen. Voorbeelden zijn extra lichtdoorlatende coatings, sterk dun en/of extra helder glas, geleidende coatings. Investering in zonne-energie wordt zo ook voor de gewone burger steeds interessanter.

Meer informatie is verkrijgbaar via de websites van Isover en AGC  en Glass for Europe

Glasvezel voor minder brandstofverbruik en meer windenergie

Hoe lichter het voertuig, hoe zuiniger het transport

Glasvezel is een high performance en kosteneffectieve versterking voor composietmaterialen. Door het lichtere gewicht en de ontwerpvrijheid worden in toenemende mate onderdelen van auto’s gemaakt van glasvezelversterkt composiet, waardoor het brandstof gebruik vermindert en de CO2 uitstoot afneemt.

De figuur hiernaast laat de typische samenstelling van materialen in auto’s zien in 1977, 2011 en de verwachte toekomst. Het aandeel glasvezel versterkte kunststof (Polymer/Composite) zal sterk stijgen.

Meer duurzame windenergie

Een belangrijke toepassingen is rotorbladen van windmolens. Door glasvezelversterking kunnen deze langer worden en is het rendement hoger, essentieel voor ambitieuze  hernieuwbare energie doelstellingen!

Groeiende mogelijkheden

Er zijn tal van andere mogelijkheden voor toepassing van glasvezel in composieten. Door de grote ontwerpvrijheid, lage onderhoudsbehoefte en relatief lage CO2 footprint is er een toename in het gebruik in pijpen voor olie en gas en voor composieten voor infrastructuur, zoals bruggen en gebouwen.