Sector in vogelvlucht

De Nederlandse glasindustrie is een levendige en ambitieuze industrie die werkgelegenheid biedt aan enkele duizenden mensen

Nederland Glasland

Ons land is een belangrijke exporteur van dranken en voedingsmiddelen, en verpakkingsglas vormt hiervoor een geliefd verpakkingsmiddel. De productie van verpakkingsglas en vele andere soorten glas en glasproducten zoals glaswol, vlakglas, glasvezel, tafelglas en speciale glazen, maken Nederland tot een echt glasland. Glas en glasproducten leveren grote bijdragen aan het welbevinden van mensen en dragen in veel gevallen bij aan besparing van energie in de gebruiksfase.

Internationaal concurrerende omgeving

De glasindustrie werkt in een internationaal concurrerende omgeving en alle productiebedrijven maken deel uit van grote internationale concerns, met interne technologie- en productontwikkeling. Niettemin zijn het toch vaak Nederlandse en Duitse glasovens die uitblinken in energie-efficiëntie, productiviteit, kwaliteit en lage uitstoot van verontreinigende stoffen, een voorsprong die we graag willen behouden.

Schoon, energiezuinig en rendabel naar 2030

In de toekomst zullen we steeds efficiënter om moeten gaan met grondstoffen en fossiele brandstoffen. Dit biedt de Nederlandse glasindustrie kansen en uitdagingen ze met beide handen aangrijpt. Door het steeds schoner en zuiniger produceren van steeds betere producten kan de sector de transitie naar een duurzamere samenleving helpen versnellen. Er zijn hoge ambities om via innovatie en doorbraaktechnologie nog efficiënter, energiezuiniger en schoner te produceren, maar er worden ook glasproducten ontwikkeld die in hun gebruiksfase nog meer bijdragen aan een duurzame samenleving. De Routekaart voor 2030, opgesteld in het kader van het Energie Efficiency Convanant (MEE) dat met de overheid is afgesloten, laat zien hoe de weg naar een schone, energiezuinige en rendabele glasindustrie er uit ziet.