Vormen en nabehandelen

Het vormgevingsproces loopt sterk uiteen per type glas of glasproduct. Belangrijk is dat het glas voldoende vloeibaar is tijdens het vormen.

Na het vormgeven is het belangrijk dat het glas gelijkmatig en gecontroleerd wordt afgekoeld. Als glas aan de buitenkant sneller afkoelt dan de binnenkant, ontstaat er interne spanning en kan het bij beschadiging in vele kleine stukjes uiteen spatten. Kijk hoe dit werkt.

Op de pagina’s over VerpakkingsglasGlasvezelTafelglasGlaswolVlakglasSpeciaal glas wordt ook het specifiek vormgeefproces beschreven.