Training en opleiding

Glas maken leer je niet op een gewone school, een hoogwaardige interne opleiding op MBO, HBO, WO-niveau is ontwikkeld

Fascinerende technologie

De techniek van het glas maken heeft door de eeuwen heen velen gefascineerd. Eenvoudige natuurlijke grondstoffen als zand, soda en kalk in een smeltoven transformeren tot een prachtig materiaal. Dat mag simpel lijken maar o.m. hoge kwaliteits- en functionaliteitseisen, strenge milieu- en veiligheidseisen, hoge gewenste rendementen en productiesnelheden en kostendruk zorgen ervoor dat glastechnologie een uitermate uitdagend vakgebied geworden is waarbinnen in vele functies en op allerlei niveau’s en expertisegebieden in de moderne glasfabriek een leven-lang-leren omgeving is ontstaan.

Opleidingen van hoge kwaliteit

Glastechnologie wordt niet gegeven op een reguliere MBO-, HBO- of universitaire opleiding. In de sector is zeer gedegen intern opleidingsmateriaal ontwikkeld. Nieuwkomers en doorstromers in de industrie kunnen rekenen op een zeer gedegen opleiding. Zowel op HBO/WO-niveau als MBO-niveau zijn opleidingstrajecten glastechnologie. Deze kennen theoretische en praktische onderdelen en zorgen ervoor dat nieuwe medewerkers op hun eigen niveau worden geschoold en getraind in de technische ins en outs van het glas maken en veel kennis van energie efficiency, milieu aspecten opdoen. De cursussen worden gegeven door CelSian Glass & Solar (voormalige TNO Glasgroep) en beheerd in NCNG-verband.

De opleiding op MBO niveau is Nederlandstalig.  De opleiding op HBO/WO niveau is Engelstalig en werd ontwikkeld in samenwerking met de sector (NCNG), CelSian Glass & Solar en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen AgentschapNL). Zowel het ontwikkelde leerboek als de HBO/WO cursus zelf (International Glass Technology Course) worden actueel gehouden naar de laatste stand der techniek en genieten internationaal grote faam. De cursus wordt ook in andere landen gedoceerd (België, Mexico, Japan, USA, Turkije, Oost Europa, Rusland) onder andere aan moederbedrijven van Nederlandse glasproducenten.