Inzamelen en recyclen van glas uit sloopwerkzaamheden

on mei 22 | in Geen categorie | by | with Reacties staat uit voor Inzamelen en recyclen van glas uit sloopwerkzaamheden

De komende jaren zal veel geïnvesteerd worden in isolatie van de gebouwschil. Dit heeft als gevolg dat veel beglazing vervangen wordt door beglazing met een fors hogere isolerende waarde. De “oude” beglazing, maar ook de raamkozijnen zijn grotendeels recyclebaar, maar vaak verdwijnen deze toch in het gemengde bouw- en sloopafval

Het project ‘Inzamelen en recycling van kozijnen’ is in september 2014 gestart om te onderzoeken hoe daar verandering in kan worden gebracht. VNG is samen met AluEco, VERAS, BRBS, RVO, VRN en firma Dusseldorp partner in dit project van Stichting Recycling VKG (SRVKG).

Sinds 2014 is in het Bouwbesluit de verplichting opgenomen dat vlakglas, al dan niet met kozijn, bij het slopen gescheiden moet worden. De regeling geldt voor hoeveelheden groter dan 1 kubieke meter. Voor de vlakglasrecycling is dit een positieve wending. Door de aanpassing van Bouwbesluit 2012 kan voorkomen worden dat vlakglasafval uit bijvoorbeeld sloop- en renovatieprojecten samen met ander bouwafval gestort wordt. In deze regelgeving in het Bouwbesluit is de mogelijkheid opgenomen om het glas inclusief kozijnen gescheiden te houden. Hiervan kan gebruik gemaakt worden door in Nederland te starten met een inzamelsysteem met containers voor álle soorten kozijnen, waarbij het glas in zijn geheel, deels of niet is verwijderd uit het kozijn. De verwachting is dat door de laagdrempeligheid van een dergelijk inzamelsysteem er aanzienlijk hogere percentages aan recycling kunnen worden gerealiseerd. Dit sluit aan de doelstelling van de diverse projectpartners om meer vlakglas en kozijnen uit sloopprojecten in te zamelen en te recyclen.

Pin It

»