Glas uit sloopprojecten

De komende jaren zal veel geïnvesteerd worden in isolatie van de gebouwschil. Dit heeft als gevolg dat veel beglazing vervangen wordt door een type met een fors hogere isolerende waarde. De “oude” beglazing, maar ook de raamkozijnen zijn grotendeels recyclebaar, maar verdwijnen toch vaak om praktische en economische redenen in het gemengde bouw- en sloopafval. Toch is sinds 2014 is in het Bouwbesluit de verplichting opgenomen dat vlakglas, al dan niet met kozijn, bij het slopen gescheiden moet worden. Voor de vlakglasrecycling is dit een positieve wending, maar nu moet de praktijk nog volgen.

Het project ‘Inzamelen en recycling van kozijnen’ is een initiatief van Stichting Recycling VKG (SRVKG) en werd in september 2014 gestart om te onderzoeken waar belemmeringen zitten en hoe er verbetering kan worden aangebracht. VNG is samen met AluEco, VERAS, BRBS, RVO, VRN en firma Dusseldorp partner in dit project geworden.

Mogelijk kan in Nederland gestart worden met een inzamelsysteem met containers voor álle soorten kozijnen, waarbij het glas in zijn geheel, deels of niet is verwijderd uit het kozijn. In het project wordt onder meer onderzocht of door de laagdrempeligheid van een dergelijk inzamelsysteem er aanzienlijk hogere percentages aan recycling kunnen worden gerealiseerd. Dit sluit aan de doelstelling van de diverse projectpartners om meer vlakglas en kozijnen uit sloopprojecten in te zamelen en te recyclen.